ارتباط انلاین با دستگاه های حضور و غیاب
سامانه حضور و غیاب آی حضور به صورت انلاین با تمامی دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره ارتباط برقرار کرده و در لحظه اخرین اطلاعات تردد را در سامانه ثبت میکند
اسلاید
دسترسی انلاین به پنل مدیریت
با سامانه حضورو غیاب آی حضور به صورت انلاین از طریق وبسایت و اپلیکیشن به تمام اطلاعات حضور و غیاب کاربران دسترسی داشته باشید و به راحتی بر تمامی دفاتر و افراد نظارت کنید
اسلاید
حضور و غیاب انلاین در محل
راهکاری نوین برای حضور و غیاب بازاریابان و شبکه پخش شرکت های بزرگ بدون نیاز به حضور کارمند در محل شرکت و حضور و غیاب در هرکجای شهر!
اسلاید
عنوان
متن