دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و تشخیص چهره به همراه نرم افزار حضور و و غیاب ، حقوق و دستمزد

دستگاه های حضور و غیاب و اثر انگشت ای حضور با قابلیت اتصال به شبکه اینترنت و دسترسی به اطلاعات از سرار دنیا

با سامانه حضورو و غیاب و حقوق و دستمزد ای حضور میتوانید در لحظه اطلاعات پرسنل خود را مدیریت کنید ، فیش حقوقی صادر کنید یا مرخصی های درخواستی را تایید و رد نمایید.

facial time attendance and fingerprint time attendace

نمایش دادن همه 6 نتیجه